Intake

Wanneer de cliënt een afspraak maakt bij Zensational Healing Hands, verklaart deze zich automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Vooraf zal er een kleine intake worden gehouden, in verband met de lichaamsgesteldheid en eventueel medicijn gebruik en/of voorkeur van massage. Tijdens deze intake noteert Zensational Healing Hands alle gegevens die noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de massages.

Wanneer de intake is afgerond kan ik adviseren en bespreken wat voor massage het beste bij u past.

De contra-indicaties zullen worden doorgenomen. Wat is contra indicatie? Dit zijn redenen om niet te masseren.

Het intakeformulier bevat naam, adresgegevens en geboortedatum van de cliënt. Indien nodig worden op het intakeformulier aantekeningen gemaakt over lichamelijke mogelijkheden en beperkingen, waarmee tijdens een massage rekening gehouden moet worden.

De persoonlijke gegevens van de cliënt zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve en massage-doeleinden gebruikt.

 

Indien er informatie achtergehouden wordt over eventuele ziektes, blessures, behandelingen, contra-indicaties en dergelijke dan kunt u Zensational Healing Hands niet verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de massage.

Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kunnen wij de massage afbreken en u doorverwijzen naar een arts/therapeut.

Wanneer zich veranderingen in de contactgegevens van de cliënt voordoen, dient dit direct doorgegeven te worden, dit is cruciaal voor de bereikbaarheid. Eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarde zijn niet voor rekening van Zensational Healing Hands.

Hoewel meerdere massages een genezende werking kunnen hebben kan het zijn dat er toch een eventuele doorverwijzing volgt. Masseren kan in principe bijna altijd, met eventuele aanpassingen. Bovendien zijn massages goed voor lichaam en geest.

 

Massage

Voor alle massages geldt dat ze op afspraak plaatsvinden. Bij verhindering, telefonisch of per e-mail uiterlijk 24 uur voor aanvang van de massage-afspraak annuleren of worden verzet. Indien u later annuleert of op het afgesproken adres niet aanwezig bent, brengt Zensational Healing Hands 100% van uw behandeling in rekening.

Indien omstandigheden een massage verhinderd, zal Zensational Healing Hands  u per e-mail, sms of telefonisch hiervan op de hoogte brengen.

Zensational Healing Hands zal alle benodigdheden die voor de massage nodig zijn meenemen, zoals een massagetafel, handdoeken, ontspannende muziek en uiteraard de massageolie.

Na het opzetten van de massagetafel moet er ruimte zijn om rond de massagetafel heen te kunnen lopen.

De massageolie die wordt gebruikt bestaat uit ingrediënten uit de biologische landbouw en is op basis van natuurlijke Etherische oliën.

De natuurlijke en biologische massageolie heeft een kalmerende en verzachtende werking. Deze is geschikt voor de gevoelige huid, maakt de huid soepel en brengt haar tot rust. De zoete amandel Olie werkt intensief verzorgend en ontspannend.

 

Aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid

Wanneer u zich laat behandelen bij Zensational Healing Hands, is dit geheel voor eigen risico. De massages die worden gegeven zijn nadrukkelijk géén therapeutische behandelingen, géén alternatief voor behandeling door een arts, en stellen geen diagnoses. In geval van lichamelijke problemen verzoeken wij eerst contact te leggen met arts, specialist en/of fysiotherapeut. Bij twijfel wordt er niet gemasseerd of alleen gehandeld in overleg met arts, specialist en/of fysiotherapeut (zie ook contra-indicaties). Raadpleeg in geval van twijfel over uw fysieke conditie uw huisarts, specialist of fysiotherapeut voordat u besluit een massage te ondergaan. Vermeld blessures, medicatie, lichamelijke aandoeningen, allergieën of ziekten altijd duidelijk voorafgaand aan elke massage. Zensational Healing Hands is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Zensational Healing Hands is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, blessures, medicatie, allergieën e.d. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan, zodat Zensational Healing Hands de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.

Zensational Healing Hands, is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de deelnemer.

Daarnaast kan Zensational Healing Hands u voor aangerichte schade of vernielingen aansprakelijk stellen.

 

Betalingsvoorwaarden

Betalingen dienen direct na de massage volledig te worden voldaan. Alle massages zijn inclusief 21% BTW. Betalingen kunnen contant of via een digitaal (draadloos)pinapparaat worden voldaan. Voorkeur gaat uit naar (draadloos)pinbetaling in verband met veiligheid. Contant behoort ook tot de mogelijkheid, maar dan gepast.

Betalingswijze: contant of pinnen. Overmaken alleen in geval van bestelde artikelen of massage-acties (NL60 KNAB 0256 6138 77). Hierop zijn geen uitzonderingen. Indien de cliënt hier in gebreke blijft, worden administratiekosten à € 10,00 in rekening gebracht. Er vindt geen restitutie plaats op eenmaal gekochte artikelen of massage-acties.

Bij verhindering, telefonisch of per e-mail uiterlijk 24 uur voor aanvang van de massage-afspraak afmelden of verzetten anders wordt 100% van het verschuldigde tarief in rekening gebracht.

 

De massage super-actie van 3 massages is 6 maanden geldig vanaf aankoopdatum. 

De massage super-actie van 5 massages is 8 maanden geldig vanaf aankoopdatum.

 

Cadeaubonnen zijn 12 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte en kunnen niet omgewisseld worden in contanten.

 

Hygiëne / Ethiek

Zensational Healing Hands vindt ethiek en hygiëne zeer belangrijk. Er wordt van de cliënten verwacht dat zij deze uitgangspunten respecteren. Vertrouwen, discretie, wederzijds respect en een veilige sfeer zijn voor Zensational Healing Hands belangrijk. Het is dan ook van groot belang dat u zich op uw gemak voelt en dat uw  privacy gewaarborgd is. De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen, volgens algemeen aanvaarde normen. Zensational Healing Hands heeft als de gedragingen van de cliënt naar onze maatstaven niet behoorlijk zijn, het recht de massage te weigeren of te onderbreken, zonder opgaaf van redenen.

Kledingadvies: De Stoelmassages worden door de kleding heen gegeven.  Hierbij wordt geen olie gebruikt.

Het werkt het prettigst als u makkelijk zittende kleding aan heeft en geen riem en/of sieraden draagt.

Voor de overige massages geldt: u houdt altijd uw ondergoed aan, dames draag een BH met achtersluiting. Alleen de lichaamsdelen die op dat moment behandeld worden zijn ontbloot, de rest wordt steeds opnieuw toegedekt met handdoeken. Wij proberen het te voorkomen, maar ondanks zorgvuldig werken kan het voorkomen dat er vlekken op het ondergoed komen, houd hier rekening mee.

 

Bellen

De massages worden in principe in stilte uitgevoerd naast de ontspannende massagemuziek die wordt afgespeeld. Mobiele telefoons dienen te zijn uitgeschakeld. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk.

 

Prijswijzigingen

Elk jaar kan Zensational Healing Hands de prijzen indexeren.

 

Openingstijden

 

Zaterdag   10.00 uur  - 18.00 uur

Zondag     10.00 uur  - 14.00 uur